Untitled Document
ERMAKO
 
elektroinštalácie ERMAKO elektroinštalácie ERMAKO

ERMAKO, s.r.o.
Horná 12
Selce 976 11

IČO: 36 050 067
DIČ: 2020095066
IČ DPH: SK2
020095066

Tel: +421 908 958 638, 
      +421 905 406 614

ermako@ermako.sk
mmatonok@ermako.sk

www.elektroinstalacie-ermako.sk

Prehliadky a servis


Odborné prehliadky

Súčasťou komplexnej dodávky je aj vykonanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení v zmysle platnej legislatívy.

Vykonávame meranie elektrických veličín na overovanom elektrickom zariadení s ohľadom na jeho spoľahlivosť a elektrickú bezpečnosť.

Súlad s platnou legislatívou a normami je potvrdený Revíznou správou vystavenou oprávnenými zamestnancami našej spoločnosti.

Servisné služby

Po zrealizovaní diela sa naša spolupráca so zákazníkom spravidla nekončí. Nastupuje ďalšia fáza našej spolupráce, ktorou je servis.

Záručné lehoty na dodávky sa pohybujú v rozsahu 12 až 60 mesiacov. Na programové vybavenie dodávané našou firmou je záručná lehota obvykle časovo neobmedzená.

Vysoká kvalita dodávaných komponentov, prístrojov, počítačov a riadiacich systémov nám umožňuje garantovať servisné zásahy obvykle v termíne do 24 hodín od nahlásenia poruchy.

 

 

 

Copyright © ERMAKO, s.r.o.