Untitled Document
ERMAKO
 
elektroinštalácie ERMAKO elektroinštalácie ERMAKO

ERMAKO, s.r.o.
Horná 12
Selce 976 11

IČO: 36 050 067
DIČ: 2020095066
IČ DPH: SK2
020095066

Tel: +421 908 958 638, 
      +421 905 406 614

ermako@ermako.sk
mmatonok@ermako.sk

www.elektroinstalacie-ermako.sk

Stavebno-obchodná činnosť

 

 

Copyright © ERMAKO, s.r.o.