Untitled Document
ERMAKO
 
elektroinštalácie ERMAKO elektroinštalácie ERMAKO

ERMAKO, s.r.o.
Horná 12
Selce 976 11

IČO: 36 050 067
DIČ: 2020095066
IČ DPH: SK2
020095066

Tel: +421 908 958 638, 
      +421 905 406 614

ermako@ermako.sk
mmatonok@ermako.sk

www.elektroinstalacie-ermako.sk

Profil firmy

ERMAKOErmako, s.r.o. vznikla vo februári 2010 transformáciou z firmy Vojtech Matonok-Ermako, ktorá svoju činnosť začala už v roku 1992 so zameraním na elektroinštalačné práce a bleskozvody.

Behom existencie si firma dokázala vybudovať stabilné miesto na slovenskom stavebnom trhu a rozšíriť svoje aktivity aj o stavebno-obchodnú činnosť, výrobu rozvádzačov, projekčnú činnosť, vykonávanie odborných prehliadok a montáž elektrických zariadení (do 52 kV) a dodávkami a montážou el. priamo-výhrevných vykurovaní, podľa špecifických požiadaviek zákazníkov.

Vďaka kvalitným službám a precíznej práci zamestnancov sme získali dôveru a spokojnosť zákazníkov. Naše realizácie sú spoľahlivé a cenovo dostupné.

 

Copyright © ERMAKO, s.r.o.