Untitled Document
ERMAKO
 
elektroinštalácie ERMAKO elektroinštalácie ERMAKO

ERMAKO, s.r.o.
Horná 12
Selce 976 11

IČO: 36 050 067
DIČ: 2020095066
IČ DPH: SK2
020095066

Tel: +421 908 958 638, 
      +421 905 406 614

ermako@ermako.sk
mmatonok@ermako.sk

www.elektroinstalacie-ermako.sk

Výroba rozvádzačov

Návrh systému spĺňa nasledujúce požiadavky:

  • Vysoká flexibilita
  • Jednoduchá montáž
  • Jednoduchá údržba
  • Možnosť rozšírenia
  • Atraktívne ceny
  • CAD-dizajn + kalkulačný systém
  • Voľne stojace alebo zapustené vyhotovenie
  • Dodržanie všetkých slovenských a medzinárodných noriem
  • Vysoká prevádzková spoľahlivosť
  • Vysoký stupeň bezpečnosti

ERMAKO s.r.o. dodáva typové rozvádzače, ktoré poskytujú riešenia na splnenie požiadaviek všetkých konfigurácií elektrických distribučných systémov inštalovaných v obytných a priemyselných budovách.
Architektúra rozvádzačov detailne sleduje jednopólovú schému, aby sa vytvoril úplne zrozumiteľný rozvádzač. Každá obsluhovaná aplikácia predstavuje funkčnú jednotku obsahujúcu sadu prístrojov a systémových prvkov. Rozvádzač je tvorený jednoduchou sériou funkčných jednotiek. Každá funkčná jednotka berie do úvahy celé prostredie zariadenia a zaručuje, že všetky aplikácie budú správne fungovať, pričom súčasne zabezpečuje optimálne vyplnenie priestoru rozvádzača a jeho malý pôdorys.

Používanie všetkých prefabrikovaných komponentov garantuje súlad s pravidlami na návrh a normami na inštaláciu a elektrickými, mechanickými a klimatickými obmedzeniami.

 

Copyright © ERMAKO, s.r.o.